Loading color scheme

Kompanija Energogas

Kompanija "ENERGOGAS" D.O.O. osnovana je od strane JP "Srbijagas",

kao društvo sa ograničenom odgovornošću, za promet i primjenu tečnog naftnog gasa, trgovinu i usluge. Kompanija je pravni naslednik jednog od najstarijih privrednih društava u Crnoj Gori, koje je na tržištu prisutno od davne, 1961. godine. Osnovna djelatnost "ENERGOGAS"-a je uvoz i distribucija tečnog naftnog gasa (TNG-a). Naši skladišni kapaciteti su među najvećim u Crnoj Gori, a u okviru kompanije posjedujemo i punionicu za boce.

- Kompaniju je 05.07.2021. godine preuzeo novi menadžment, čija je poslovna politika zasnovana na težnji da se kompanija razvija kao moderno organizovana, profitabilna i dugoročno uspješna, koristeći tradiciju i višedecenijsko prisustvo na tržištu, brinući o kupcima, zaposlenima i okruženju u kome posluje. U saradnji sa matičnom kompanijom "Srbijagas", u našim razvojnim programima, radićemo na mogućnostima transporta, skladištenja i distribucije komprimovanog prirodnog gasa u Crnoj Gori, koji predstavlja budućnost kada su energenti u pitanju.