Loading color scheme

50 GODINA TRADICIJE

PAR RIJEČI O KOMPANIJI

Kompanija "ENERGOGAS" D.O.O. osnovana je od strane JP "Srbijagas", kao društvo sa ograničenom odgovornošću, za promet i primjenu tečnog naftnog gasa, trgovinu i usluge. Kompanija je pravni naslednik jednog od najstarijih privrednih društava u Crnoj Gori, koje je na tržištu prisutno od davne, 1961. godine. Osnovna djelatnost "ENERGOGAS"-a je uvoz i distribucija tečnog naftnog gasa (TNG-a). Naši skladišni kapaciteti su među najvećim u Crnoj Gori, a u okviru kompanije posjedujemo i punionicu za boce.

- Kompaniju je 05.07.2021. godine preuzeo novi menadžment, čija je poslovna politika zasnovana na težnji da se kompanija razvija kao moderno organizovana, profitabilna i dugoročno uspješna, koristeći tradiciju i višedecenijsko prisustvo na tržištu, brinući o kupcima, zaposlenima i okruženju u kome posluje. U saradnji sa matičnom kompanijom "Srbijagas", u našim razvojnim programima, radićemo na mogućnostima transporta, skladištenja i distribucije komprimovanog prirodnog gasa u Crnoj Gori, koji predstavlja budućnost kada su energenti u pitanju.

ISTORIJAT

- "ENERGOGAS" D.O.O. je kao prvi distributer tečnog naftnog gasa, na tržištu Crne Gore prisutan od 1961-e godine.

Pravni je naslednik društava koja su pod različitim nazivima, organizacionim oblicima, i u različitim uslovima poslovanja, funkcionisala u skladu sa tada važećim zakonima.

- Do 2002-e godine, kompanija je poslovala u satavu Naftne industrije Srbije, kao psolovna jedinica za tečni naftni gas. Zbog zakonskih propisa Republike Crne Gore, kompanija je 13.09.2002. godine, Odlukom o osnivanju od strane Naftne industrije Srbije, osnovana kao samostalni privredni subjekat i upisana u Centralni registar privrednih subjekata.

- Tokom proteklih godina, kompanija je bila nosilac razvoja i primjene tečnog naftnog gasa u Crnoj Gori, kao i uvođenja novih tehnologija i znanja iz ove oblasti.

DJELATNOST

- Osnovna djelatnost "ENERGOGAS"-a je distribucija, skladištenje i transport tečnog naftnog gasa u Crnoj Gori.

- "ENERGOGAS" raspolaže sa 2 rezervoara, ukupnog kapaciteta 400 metara kubnih, a posjeduje i svoju punionicu za boce, koje imaju široku primjenu u domaćinstvima, ugostiteljskim objektima, hotelima...

- Za transport na teritoriji Crne Gore, u funkciji su 2 auto cistijerne kapaciteta 20 tona, a za transport TNG-a u bocama, na raspolaganju su vozila kapaciteta od 800 kg do 8 tona.

-Naše je zadovoljstvo da kupcima ponudimo tečni naftni gas koji zadovoljava visoke standarde kvaliteta, a zbog pristupačne cijene obezbjeđuje velike uštede u Vašem budžetu.

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

-Naziv kompanije: "ENERGOGAS" D.O.O. PODGORICA

-Adresa: Dajbabe bb, 81000 Podgorica

- PIB: 02364735

-Šifra djelatnosti: 3522

-Žiro račun (CKB): 510-192-46

-Tel/Fax: +382 20 644 333

-E-mail: info@energogas.net