Loading color scheme

Podaci za identifikaciju

-Naziv kompanije: "ENERGOGAS" D.O.O. PODGORICA

-Adresa: Dajbabe bb, 81000 Podgorica

- PIB: 02364735

-Šifra djelatnosti: 3522

-Žiro račun (CKB): 510-192-46

-Tel/Fax: +382 20 644 333

-E-mail: info@energogas.net