Loading color scheme

Šta je TNG?

TNG

Tečni naftni gas (TNG), međunarodne oznake LPG (Liquefied Petroleum Gas), predstavlja smješu dva ugljovodonika, propana i butana,

koja je uskladištena na povišenom pritisku. Osim propana C3H8 i butana C4H10, u manjim količinama u smješi su prisutne i neke druge komponente, čiji je sadržaj regulisan odgovarajućim standardima, i različit je od zemlje do zemlje. TNG ima visok oktanski broj, odnosno ima visoku otpornost na samozapaljivanje, što ga čini posebno pogodnim za primjenu kao gorivo za automobile, domaćinstva, industriju.

-TNG skoro u potpunosti sagorijeva, a kao produkt sagorijevanja dominira vodena para, a ne CO2, pa je i sa aspekta ekologije njegova upotreba veoma značajna.